Metoder

Ved gensplejsning “klipper” man et gen ud fra én organisme, og sætter det ind i den organisme, som man ønsker at ændre. Ved gensplejsning kan man give planter, mikroorganismer, dyr (og mennesker!) nye egenskaber, der ikke kan frembringes ved traditionelle forædlings- og avls metoder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *